Spring naar inhoud

Het succes

De Fibro Reset Methode kenmerkt zich door zijn eenvoud. 

Al geruime tijd is er binnen de medische wetenschap, onderzoek gedaan naar de oorzaak en bestrijding van Fibromyalgie. Er is al veel onderzocht, en nog niets gevonden wat zegt: “Dit is het en zo kun je het genezen!”. Wel lijkt aangetoond dat de pijn neurologisch wordt veroorzaakt en dat het stress gerelateerd is.  

Als je dit weet, hoe belangrijk is het dan nog dat je gaat zitten wachten? Wellicht komt er ooit een pilletje op de markt waarmee je van deze vervelende aandoening af kunt komen?  

Wij zijn werkzaam in het Alternatieve gezondheid circuit en weten er wellicht raad op. Niet omdat we hoogwaardige wetenschappelijke onderzoeken hebben gedaan naar deze aandoening maar puur uit eigen ervaring.

In 2007 kreeg Marianne de indicatie Fibromyalgie mee en heeft tal van behandelingen ondergaan. Marianne kwam tot de conclusie dat een aantal behandelingen effectief waren.

De Kracht van eenvoud

Vervolgens is ze de succesvolle behandelingen toe gaan passen in haar eigen praktijk als coach en massagetherapeut.

In 2011 startte Adri zijn praktijk voor life coaching en massage. Al snel stelde hij vast dat zijn gemiddelde klantenkring bestond uit de doelgroep Fibromyalgie patiënten en mensen met gelijksoortige klachten. Adri leerde dat deze doelgroep veel baat had bij aanpassing van hun lifestyle en een passende massage.  

In onze praktijken zijn cliënten, die ervoor kozen om bewuster te gaan leven, veel minder last hadden van klachten.

STRESS VERSUS AANDOENINGEN 

1 new step takes the stress away

In het algemeen wordt gesteld dat 80% van alle aandoeningen, niet alleen fibromyalgie, stress gerelateerd zijn. De andere 20% noemen we dan erfelijk of door besmettingsfactoren. 

Vanuit onze eigen visie en ervaring stellen we dat nagenoeg alle aandoeningen stress gerelateerd zijn. Dit omdat de weerstand bepaald of dat je het hoofd kunt bieden aan de erfelijke en/of  besmettingsfactoren

En dat heeft dan weer vaak te maken met je levenshouding. Kijk maar eens om je heen! Als je dit herkent zal je zien dat mensen die bewust in het leven staan nagenoeg nooit ziek zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel eens griep, dat heeft je lichaam zo af en toe nodig. Het maakt dan wel verschil of je met elke griepgolf mee doet, of dat je zo nu en dan een griepje hebt.

DE KRACHT VAN DE FIBRO RESET METHODE® 

Nu je weet dat fibromyalgie te maken zou kunnen hebben met jouw levenshouding , is de kans groot dat jij je lichaam zelf zou kunnen helen. Je hebt wellicht in eerste instantie iemand nodig die met jou meekijkt naar jouw lifestyle. Jou waar nodig een spiegel voorhoudt en jou helpt je lichaam en geest weer met elkaar in verbinding te brengen. 

En dat is nou precies waar wij goed in zijn, jou begeleiden in dat proces.  

power!

De Fibro Reset Methode® is erop gebaseerd dat jouw lichaam en geest weer met elkaar worden verbonden. Als je lichaam een geest met elkaar verbonden is, voel je dat er op een bepaald moment een grens word overschreden. Dit heb je nodig om lichamelijke klachten te voorkomen, maar dit heb je ook nodig om lichamelijke klachten te helen.

Hoe gaan we te werk. 


De Fibro Reset Methode bestaat uit 5 onderdelen, te weten: 

  • Life-coaching; 
  • Massage
  • Voedingsadvies
  • Voeding supplementen
  • Bewegen

LIFECOACHING EN MASSAGE 

Lifecoaching en massage zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn de belangrijkste pijler van deze Methode. Tijdens ieder consult wordt bekeken waar zich op dat moment de meest nadrukkelijke pijn bevindt en worden tevens de hoogte en dieptepunten en ervaringen van de afgelopen tijd besproken. We proberen te voorkomen dat we te veel terug in de tijd gaan omdat de manier waarmee je nu in bepaalde omstandigheden op een probleem reageert waarschijnlijk sterk overeenkomt met hoe je dat enige tijd geleden deed. Tijdens het consult gaan we bekijken of de reactie op de problemen in verband zijn te brengen met het pijnbeeld. 

Op het moment dat het verband tussen reactie en pijn inzichtelijk is geworden gaan we kijken hoe je tot de reactie op het probleem bent gekomen. Was deze reactie aangeleerd dan wel onbewust aangeleerd gedrag of was het een reactie van jezelf of basis van je eigen gevoel/intuïtie. De ervaring leert dat als jouw reactie op een probleem stress en daardoor pijn veroorzaakt dit zeer waarschijnlijk geen reactie is geweest op basis van gevoel/intuïtie. Dit laatste kan dan aanleiding zijn om eens te gaan kijken of je dit een volgende keer niet anders kan doen zodat situaties minder stress veroorzaken. 

Tijdens het consult gaan we alleen de meest nadrukkelijke pijn behandelen met behulp van een pijnbestrijding- en ontspannende- massage. Dit doen we om 2 redenen: 

Ten 1e krijgt de pijn die in verband gebracht werd met de stresssituatie de aandacht die het verdient. Deze zal een intentie achterlaten om de volgende keer in een gelijksoortige situatie anders te handelen;

Ten 2e beperken we ons tot de meest nadrukkelijke pijn omdat het voor een pijnlijk lichaam, veroorzaakt door fibromyalgie, geen pretje is dat die pijn tijdens elk consult aangeraakt wordt.

VOEDINGSADVIES 

Met betrekking tot het voedingsadvies willen we je duidelijk maken dat wij geen voedingsdeskundigen zijn. Ook in dit geval is ervaring de belangrijkste basis waarmee het advies wordt aangereikt. Wij hebben een kleine samenvatting gemaakt van voeding om je een idee te geven wat wel kan bijdragen aan pijnvermindering bij fibromyalgie of aanverwante klachten.

Wij laten je alternatieven zien die soms afwijken van de schijf van 5 maar die gezien de omstandigheden van jouw situatie en klachten. wellicht beter passen bij jouw lichaam en dat voel je.

Tijdens de consulten wordt besproken hoe jij met voeding omgaat en waar wij mogelijk met advies een bijstelling voorstellen.

Een belangrijk deel van ons advies zal bestaan uit stimulatie tot bewust eten. Houd jij rekening met E-nummers en ben je er bewust van hoe je voeding tot stand komt, want veel voeding komt op een turbo manier tot stand en bevat daardoor maar een klein deel van de vitaminen en mineralen dan je mag verwachten. Zoveel mogelijk biologisch eten heeft voorkeur, omdat dit op de meest natuurlijke manier tot stand is gekomen. 

VOEDINGSSUPLEMENTEN  

Een onderdeel van de behandelingen is advies en voorschrijven van voedingssupplementen. Omdat je lichaam door stress en langdurige pijn verzuurt; veel mensen allergisch zijn voor bepaald voedsel, en niet alle voedsel de nodige mineralen en vitaminen bevatten, is het van belang dat je lichaam wel de nodige bouwstenen binnen krijgt. Dit is voor iedereen van belang, maar zeker voor mensen met een aandoening. 

BEWEGING 

En dan het laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste is bewegen. Alles valt of staat met bewegen. Een lichaam is ontwikkeld om te bewegen en heeft er baat bij dat dat dan ook gebeurd om goed te kunnen blijven functioneren.  Tijdens de behandeling maken wij je bekent met de mogelijkheden van bewegen voor op korte termijn en voor de toekomst.

MEER WETEN? Wil je meer weten over de Fibro Reset Methode? Zet jij de stap naar een pijnvrij lichaam, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. 

We hopen dat je door dit verhaal enthousiast bent geworden, we zien je dan ook graag in een van onze praktijken!